Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Firma ECONOVA przestrzega obowiązujące przepisy oraz zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych klientów.
Obowiązek uzyskania zgodny na przetwarzanie danych osobowych nakłada na nas ustawodawca.
Zbiór danych osobowych zgromadzony i przetwarzany przez ECONOVA został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zawsze masz prawo do poprawiania zgłoszonych danych osobowych oraz zmiany zakresu ich przetwarzania, w szczególności cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia

Składając zamówienie przez formularz zamówieniowych na naszej stronie internetowej lub telefonicznie zobowiązany jesteś do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te obejmują dane osobowe, kontaktowe, łącznie z danymi do wysyłki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania kontaktu telefonicznego lub e-mail

Na naszej stronie możesz skorzystać z prostego formularza kontaktowego podając podstawowe dane kontaktowe (telefon lub/i adres e-mail). W tym przypadku musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w określonym zakresie, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dane te obejmują zwykle imię, numer telefonu lub adres e-mail.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (zgoda nieobowiązkowa – to jest Twój wybór)

Jeśli chcesz skorzystać z atrakcyjnych ofert, chcesz otrzymać ebook z poradnikiem na określony temat lub chcesz mieć dostęp do innych materiałów i informacji marketingowych musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, w określonym zakresie. Dane te obejmują zwykle imię, numer telefonu lub adres e-mail.