Zespół pęcherza nadreaktywnego

Zespół nadreaktywnego pęcherza (z ang. OAB, czyli overactive bladder) jest to stan, który objawia się niezwykle częstym oddawaniem moczu, które może nie być kontrolowane.

%

Polaków dotkniętych jest OABO wystąpieniu zespołu pęcherza nadreaktywnego świadczą:

5

Częstomocz – częste (powyżej 8 razy w ciągu doby) oddawanie skąpych ilości moczu, wywołane uczuciem parcia, któremu towarzyszy ból

5

Parcie naglące – nagłe pojawienie się niepohamowanej potrzeby oddania moczu

5

Nietrzymanie moczu z parcia – wyciek moczu, który jest mimowolny i nie można go powstrzymać. Pojawia się jako następstwo naglącego parcia.

Objawy mogą występować razem lub osobno.

Pojęcie zespołu pęcherza nadreaktywnego jest bezpośrednio powiązane z nietrzymaniem moczu, więc dobór badań i leczenia należy rozpatrywać właśnie pod kątem inkontynencji (nietrzymania).